Kod kan vara poesi

För de flesta framstår säkert programmering och kodning som något torrt och tråkigt. Ett nödvändigt ont som måste göras för att få webbsidan att fungera. Men med en kreativ inställning till utvecklingsarbetet blir jobbet något som handlar om innovation och kommunikation. Till syvende och sist ska avsändaren nå mottagaren via ett intuitivt och mersmakande gränssnitt.

Jag som driver Temarema har sedan 1997 jobbat med systemutveckling. Specialiteter är alla typer av webbaserade dynamiska affärssystem, som till exempel bokningssystem, butiker, enkäter och publiceringssystem.

Jag tror på att aktivt delta i hela utvecklingsprocessen, tycker om att arbeta nära både kunder och användare och tillsammans med dem komma fram till smidiga lösningar. Genom att skaffa mig ett helhetsgrepp på systemen kan jag lättare föra kunskapen vidare till användarna, samt ge en meningsfull support.


Staffan Cederborg
Temarema
Temarema c/o Staffan Cederborg | Östergarn Rodarve 963, 623 68 Katthammarsvik
t ~ 0704-58 22 33 | e ~ info@temarema.se